Plakat med Balders død

DKK199,00

Plakaten er B50*H70 cm og passer således til en standard ramme.

OBS! Plakaten indgår også i den store plakatbog.

Balders død og gudens ”afrejse” til dødsriget, Hell, er noget af det sørgeligste i nordisk mytologi – men samtidig en kilde til stor viden om vikingernes anskuelse af døden.
Vi ved fra araberen Ibn Fadlan, der i år 924 rejste til Volgafloden og mødte vikingerne, at digtet om hvordan Balder kommer fra denne verden, og hvordan hans hustru
Nanna følger ham i døden, stort set er identisk med hvordan vikingerne selv sagde farvel til en stor høvding.

Myten om Balder lyder af Vilhelm Grønbech således:
Af alle de ulykker som hændte for guderne, var ingen større end Balders død. Det hændte at Balder havde svare drømme. Da han fortalte guderne hvad han havde drømt, holdt de råd og enedes om at slutte en pagt med alle væsener i verden, at ingen af dem skulde volde Balder nogen fortræd. Frigg tog alting i ed, fra ild og vand til jern og alskens malme, fra jord og sten til dyr og orme, og de lovede alle at de ikke vilde gøre Balder nogen skade.
Da guderne var blevet trygge, fandt de på at forlyste sig med at skyde til måls efter Balder; guden stod op midt iblandt dem, nogle skød efter ham, andre huggede eller kastede med sten. Og de syntes godt om at de havde fundet en ny leg, som de kunde udmærke sig i.
Da Loke så hvad aserne havde for, blev han fortrydelig over at Balder stod der uskadt af alle våben. Han tog sig skikkelse som en kvinde og gik til Frigg, og da Frigg så kvinden komme, spurgte hun hvad aserne tog sig for. Loke svarede at aserne havde en leg for, de skød alle til Balder og morede sig ved at se alle skud glide af ham. Da sagde Frigg: ”Hverken malm eller træ kan gøre Balder nogen skade, alle har jeg taget dem i ed.” Kvinden frittede hende ud og spurgte: ”Er det alle ting som har svoret at skåne Balder?” men Frigg svarede: ”Nej, der vokser en lille urt vest for Valhal, den hedder mistelten, den syntes mig for spæd til at nogen ed kunde kræves af den.” Dermed gik kvinden sin vej, men Loke trak misteltenen op og gik derhen hvor guderne var forsamlede. Odins søn Høder stod yderst i kredsen; ti han var blind. Loke sagde til ham: ”Hvorfor skyder du ikke efter Balder som alle de andre?” Høder svarede:
”Det kommer af at jeg ikke kan se hvor Balder står, og desforuden har jeg intet våben.” Loke sagde: ”Du skal gøre som de andre og vise Balder samme ære som de; skyd efter ham med denne kvist, og jeg skal hjælpe dig at sigte derhen hvor han står.” Høder tog misteltenen og skød efter Balder, som Loke viste ham, og pilen gennemborede guden, så at han faldt til jorden og var død, og større ulykke er aldrig nogen tid hændt blandt guder eller mennesker. Da Balder var falden, blev aserne stumme og hænderne sank magtesløse ned, den ene stod og så på den anden. Alle havde de samme sindelag mod den der havde øvet dåden, men ingen kunde tænke på hævn inden for det fredhellige sted. Da endelig deres tunge løsnedes og de søgte efter ord, brød gråden frem i steden for, så at de ikke kunde udsige for hinanden hvor stor en sorg de havde. Men Odin tog sig sorgen nærmest, ti han vidste bedst hvor meget guderne havde mistet med Balder.

49 på lager

Yderligere information

Vægt 0,3 kg